TIN TECAPRO

Các dịch vụ TECAPRO đang cung cấp

          Đầu tư phát triển hạ tầng, tổ chức khai thác các dự án bất động sản và kinh doanh nhà; thuê và cho thuê nhà ở, văn phòng làm việc, căn hộ, khách sạn….

          Thuê và cho thuê kho hàng, bến bãi, nhà xưởng,….

          Đầu tư kinh doanh, khai thác mỏ cát, đá, sỏi….

        Cung cấp các vật tư, nguyên liệu, máy thiết bị, các hệ thống đồng bộ (bao gồm lắp đặt, vận hành, huấn luyện, chuyển giao).

       Cung cấp vật tư, thiết bị ngành y tế (bao gồm lắp đặt, vận hành, huấn luyện, chuyển giao).

     Cung cấp các hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ cho công tác an ninh như máy soi chiếu, camera an ninh, cân điện tử, máy phát điện.

          Sản xuất mô hình súng AK47 làm học cụ cho các trường học.

…………………

………………………..

………………………..