TIN TECAPRO

Giới thiệu lĩnh vực Công nghệ môi trường

Công nghệ xử lý môi trường có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Vì thế Công ty TECAPRO đã sớm quan tâm đầu tư, xây dựng cho mình một đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, tiếp cận được với nền khoa học tiên tiến của quốc tế, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Từ khi thành lập đến nay, Công ty TECAPRO đã giải quyết thành công nhiều công trình xử lý môi trường với quy mô lớn và phức tạp. Một số lĩnh vực mà TECAPRO đã và đang thực hiện rất thành công đó là:

– Tư vấn dịch vụ và kỹ thuật môi trường.

– Đánh giá tác động môi trường.

– Khảo sát hiện trạng môi trường.

– Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành, huấn luyện, chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm nước thải, khí thải, chất thải rắn…