TIN TECAPRO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty TECAPRO – IT

      Ngày 23/11/2012, tại Hội Trường A – Công viên Bách Thảo – Đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông TECAPRO (TECAPRO – IT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 với hơn 50 cổ đông tham dự.

 

      Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có Đại tá Thiều Quốc Hân – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; Đại úy Nguyễn Tiến Thắng – Giám đốc Công ty và Quách Thị Thục Ánh – Kế toán trưởng Công ty làm thành viên.

 

      Sau phần khai mạc Đại hội và báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo và thông qua các nội dung bao gồm:
1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị và phương hướng hoạt động năm 2012.
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh các năm tiếp theo.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2011.
4. Trình bày các tờ trình cần thông qua tại Đại hội và thảo luận với các cổ đông.

 

    Trong năm 2011 vừa qua, Công ty TECAPRO – IT đã đạt được những thành tích và doanh số ấn tượng. Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt hơn 20%. Đặc biệt, tại thời điểm tháng 10/2012, doanh thu Công ty TECAPRO – IT đạt hơn 500 tỉ đồng và ký mới các hợp đồng kinh tế với tổng giá trị gần 600 tỉ. Những số liệu khả quan này đã tiếp tục củng cố vị trí đầu tàu của Công ty TECAPRO – IT trong các công ty thành viên của Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất TECAPRO.

 

   Nhân dịp Đại hội Cổ đông lần này, Đại tá Thiều Quốc Hân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TECAPRO – IT cũng đã trao các quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm và tích hợp hệ thống, các Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng Hành chính và các phó phòng cho cán bộ nhân viên Công ty.

 

 

Quang cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty TECAPRO – IT

 

Đại tá Bùi Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty TECAPRO đại diện Công ty đang phát biểu tại Đại hội cổ đông Công ty TECAPRO – IT

 

Đại tá Thiều Quốc Hân – Chủ tịch HĐQT Công ty đang trả lời ý kiến của các cổ đông.

 

 

Đại tá Thiều Quốc Hân – Chủ tịch HĐQT Công ty TECAPRO – IT đang trao các quyết định bổ nhiệm cho cán bộ nhân viên.

Tin bài: Hoàng Nguyên

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng