TIN TECAPRO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty TECAPRO – TELECOM

hack vcoinhack xuhack xu zingnap the zinghack cf hack vcoinhack auditionmua sung cf bug sung cfmua sung cfbau vat cf

Ngày 21/9/2012, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất, số 18A, Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM, Công ty CP Viễn thông Tecapro đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012. Tổng số cổ đông tham dự là 22 người, sở hữu và đại diện cho 686.900 cổ phần chiếm 93,45% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Điều hành tại đại hội gồm có có Ông Nguyễn Mạnh Quân – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; Ông Hoàng Anh Tuấn – Uỷ viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc làm thành viên; Ông Phạm Văn Quyền Uỷ viên HĐQT, kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Viễn thông Tecapro làm thành viên.

Các cổ đông đã đến tham dự đạt tỷ lệ, đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Sau phần khai mạc Đại hội và báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc đã báo cáo và thông qua đại hội các nội dung bao gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011.

2. Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2011 của Ban Kiểm Soát.

4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011.

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

6. Kế hoạch SXKD và phân phối Lợi nhuận năm 2012.

7. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và Kế hoạch thù lao năm 2012.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2012.

Đại hội thể hiện tinh thần sẻ chia và thấu hiểu, đoàn kết nhất trí cao về những vấn đề được đưa ra bàn thảo tại Đại hội và nhận thấy rằng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 vừa qua hết sức khó khăn.

Công ty CP Viễn thông Tecapro ra đời vào năm 2011, đúng lúc nền kinh tế trong nước và ngoài nước gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009. Mọi ngành, mọi thành phần kinh tế đều trì trệ, suy giảm, ngành điện tử viễn thông… cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cũng do chính sách thắt chặt tiền tệ chung của chính phủ, thị phần tiếp tục trên đà giảm phát, sức mua đều giảm ảnh hưởng không ít tới kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty trong năm niên khóa 2011 – 2012.

Trước những khó khăn đó, Ban lãnh đạo Công ty CP Viễn thông Tecapro đã có những quyết sách linh hoạt nhằm duy trì tăng trưởng doanh thu, giảm thiểu các chi phí và cố gắng thực hiện kế hoạch lợi nhuận một cách tốt nhất.

Trong năm qua, CP Viễn thông Tecapro từ một xí nghiệp với chức năng sản xuất đã có những chuyển biến tích cực, tiếp tục duy trì những thế mạnh hiện có về năng lực sản xuất, BLĐ công ty đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, mua mới trang thiết bị, tuyển các nhân viên mới. Bước đầu, các sản phẩm, giải pháp đã xâm nhập được vào thị trường, đã thực hiện được các hợp đồng có tỉ suất lợi nhuận tốt, và đã bước đầu mở ra thêm một kênh, thêm một thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các năm tới, mặc dù khó khăn chung của cả nước, nhưng vẫn sẽ có nhiều tiềm năng, cơ hội to lớn khác. Theo xu hướng cung cấp các sản phẩm có hàm lượng công nghệ chất xám cao, định hướng phát triển các dịch vụ gia tăng trên các nền công nghệ hiện có giúp giảm giá thành, tăng lợi nhuận là một hướng mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Ngay từ khi thành lập, Hội đồng quản trị và BLĐ công ty đã có định hướng đầu tư và quyết tâm mạnh mẽ xây dựng phát triển công ty theo hướng này, những kết quả ban đầu đã khẳng định hướng đi đúng của công ty, công ty sẽ tiếp tục phát triển nhằm đáp ứng kỳ vọng cho tất cả cổ đông của công ty CP Viễn thông Tecapro.

 


 

 

Tin bài: Công ty TECAPRO – TELECOM