TIN TECAPRO

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty TECAPRO – IT

      Ngày 26/04/2013, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông TECAPRO (TECAPRO – IT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

 

      Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có Đại tá Thiều Quốc Hân – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; Đại úy Nguyễn Tiến Thắng – Giám đốc Công ty và Quách Thị Thục Ánh – Kế toán trưởng Công ty làm thành viên.

 

Đại tá Thiều Quốc Hân – Chủ tịch HĐQT Công ty đang trả lời ý kiến của các cổ đông.

 

       Sau phần khai mạc Đại hội và báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo và thông qua các nội dung bao gồm:
1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị và phương hướng hoạt động dự kiến trong năm 2013.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2012.
4. Các báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty TECAPRO – IT.

 

Đại tá Bùi Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty TECAPRO đại diện Công ty đang phát biểu tại Đại hội cổ đông Công ty TECAPRO – IT.

 

       Mặt khác, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2013, TECAPRO – IT đã vượt lên trên những khó khăn, tiếp tục đứng vững và giữ được đà phát triển, có doanh số vượt cao so với các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty TECAPRO. TECAPRO – IT đã ký kết tổng cộng 35 hợp đồng kinh tế với tổng giá trị 55 tỉ đồng, cung cấp thiết bị, phụ kiện và phần mềm CNTT cho nhiều đối tác lớn như Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí…

      Đây là những số liệu khả quan, tiếp tục củng cố vị trí hàng đầu của TECAPRO – IT trong các công ty thành viên của Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất TECAPRO.

Tin bài: Hoàng Nguyên
Phòng Tiếp thị – Quan hệ cộng đồng