TIN TECAPRO

Bàn giao và đưa vào sử dụng tòa nhà trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

       Tháng 5/2014, Xí nghiệp Xây dựng công trình – trực thuộc Công ty TECAPRO vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng tòa nhà trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Tòa nhà trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Nguồn: Xí nghiệp Xây dựng công trình