TIN TECAPRO

Tecapro – Telecom tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2014

      Ngày 06/6/2014, Công ty Cổ phần Viễn thông Tecapro (Tecapro – Telecom) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.Quang cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 Công ty Tecapro  Telecom


      Trong năm 2013, Công ty Tecapro Telecom đã ký kết 18 hợp đồng kinh tế với tổng doanh thu cả năm đạt hơn 46 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế là hơn 943 triệu đồng.


       Công ty đã triển khai lắp đặt và nghiệm thu hoàn chỉnh các loại tổng đài cấp chiến dịch, chiến lược cho Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ tư lệnh Đặc công, Quân đoàn 1, Lữ 189 Hải quân, Quân chủng Phòng không không quân, đồng thời sản xuất và bàn giao các thiết bị bảo mật MHE1, RCY 01 cho Cục Cơ yếu – Bộ Tổng tham mưu.


        Trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, Công ty Tecapro Telecom đã triển khai thành công thiết bị mô phỏng hệ thống vũ khí Palma, được Viện Kỹ thuật Hải quân đánh giá cao. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia khoa học của Công ty cũng đã nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị TAS24 và LTU32, sẽ đưa vào trang bị trong năm 2014.


        Trước những thành tích đáng mừng trong năm qua của Công ty Tecapro Telecom, các cổ đông càng thêm tin tưởng rằng, năm 2014, Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh về gia công, sản xuất, từng bước đầu tư các sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm doanh thu và lợi nhuận.


        Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 như: phấn đấu đạt mức doanh thu 12 tỷ đồng; mở rộng thị trường giải pháp y tế, nâng cao trình độ quản lý – chuyên môn cho tất cả cán bộ nhân viên, nâng cao trình độ gia công, giảm thiểu tối đa mức độ sai sót trong quá trình sản xuất dưới 5% trên bán thành phẩm, tiếp tục xây dựng văn hóa Công ty theo hướng “Xây dựng ngôi nhà chung Tecacom” nhằm tạo môi trường lành mạnh, đoàn kết, phát huy năng lực của mỗi nhân viên và gắn bó lâu dài với Công ty.


Hoàng Nguyên

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng