TIN TECAPRO

Công ty TECAPRO hưởng ứng Ngày chạy thể thao CISM năm 2017

        Sáng ngày 1.3.2017, cán bộ nhân viên Công ty TECAPRO và các công ty con, đơn vị trực thuộc đã cùng hưởng ứng Ngày chạy thể thao CISM (tên viết tắt của tổ chức Hội đồng thể thao Quân sự thế giới) kết hợp Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

 

 

Cán bộ, nhân viên Công ty TECAPRO hưởng ứng Ngày chạy thể thao năm 2017.

 

      CISM là tên viết tắt của tổ chức Hội đồng thể thao Quân sự thế giới. Từ năm 1998, Việt Nam đã gia nhập tổ chức này và là thành viên tham gia tích cực các hoạt động của Hội đồng. Hàng năm, CISM lấy ngày 18/02 là ngày thành lập.

 

      Thông qua hoạt động này, Công ty TECAPRO mong muốn đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao, rèn luyện thể lực cho cán bộ, nhân viên Công ty và các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chủ trương “Tình hữu nghị CISM thông qua Ngày chạy thể thao” do Hội đồng Thể thao Quân sự thế giới khởi xướng. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, nhân viên đoàn kết, thi đua công tác, tăng cường rèn luyện sức khỏe tốt, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nguyên

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng