TIN TECAPRO

Công ty TECAPRO tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung Ương 4, khóa XII

       Trong hai ngày 05 và 06.01.2017, Công ty TECAPRO đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4, khóa XII cho đội ngũ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và công nhân viên quốc phòng (CNVQP) của các đơn vị trực thuộc Công ty ở cả hai miền Nam – Bắc.

 

 

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Lê Việt – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty nêu rõ, mục đích của Hội nghị này nhằm giúp cán bộ sỹ quan, QNCN, CNVQP toàn Công ty và các đơn vị trực thuộc nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận có hiệu quả trên cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình.

 

 

 

Đại tá Lê Việt – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty TECAPRO phát biểu khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

 

     Tại Hội nghị, cán bộ sỹ quan, QNCN, CNVQP toàn Công ty và các đơn vị trực thuộc đã nghe những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 04- NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06 – NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09- KL/TW về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Quán triệt Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

 

 

 

Tại TpHCM, Trung tá Trần Duy Trinh – Chủ nhiệm Chính trị công ty TECAPRO trình bày các chuyên đề tại Hội nghị.

 

 

 

Thiếu tá – Thạc sỹ Trần Viết Nhuận, giáo viên trường quân sự Bộ Tư lệnh TpHCM cũng trình bày 2 chuyên đề tại Hội nghị.

 

 

 

Tại Hà Nội, Thượng tá – Tiến sỹ Phạm Thanh Giang, chủ nhiệm bộ môn Quan hệ quốc tế, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Quân sự trình bày các nội dung của Nghị quyết TW 4 khóa XII tại Hội nghị.

 

     Sau Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty TECAPRO đã yêu cầu các đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải sát với tình hình cụ thể của từng đơn vị, phải xác định rõ những việc thực hiện ngay và thường xuyên theo kế hoạch, lộ trình và phải phối hợp, thống nhất với nhau giữa cả hai miền Nam – Bắc. 

Hoàng Nguyên

 

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng