TIN TECAPRO

Công ty TECAPRO – TELECOM tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

        Ngày 10/5/2017 Công ty Cổ phần Viễn thông Tecapro (Tecapro – Telecom) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

 

      Trong năm 2016, tổng doanh thu cả năm của Công ty TECAPRO – TELECOM đạt 20 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế gần 1,5 tỷ đồng.

 

       Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, nghiên cứu phát triển, phân phối và bảo trì, bảo hành các sản phẩm công nghệ. Đặc biệt, Công ty đã phối hợp với phòng Kỹ thuật và Trung tâm kinh doanh III cùng triển khai các dự án phục vụ an ninh quốc phòng cho các đơn vị như: Cung cấp và lắp đặt 67 tổng đài và thiết bị truy cập LTU từ 24 tới 128 số cho các đơn vị Phòng không không Quân trên cả nước, cung cấp các loại tổng đài 128 tới 1024 số cho các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh biên Phòng, Cục Kỹ thuật – Binh chủng Thông tin liên lạc và Cục Cơ yếu – Bộ Tổng tham mưu, hợp tác với Viện Kỹ Thuật Hải quân nghiên cứu và thiết kế sản phẩm phục vụ công tác sửa chữa, huấn luyện trong thời gian tới…

 

      Bên cạnh đó, Công ty đã cử nhiều kỹ sư tham gia các khóa học chuyển giao công nghệ từ Tejas Networks (Công ty thuộc Top 5 về R&D của Ấn Độ); nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý cho các cán bộ chủ chốt, khuyến kích phát triển cá nhân, thực hiện đánh giá nhân viên dựa trên năng lực và hiệu quả, đồng thời mạnh dạn sử dụng các cán bộ trẻ có năng lực vào bộ máy quản lý của Công ty.

 

       Trước những thành tích đáng mừng đó, các cổ đông càng thêm tin tưởng rằng, năm 2017 Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh về nghiên cứu và sản xuất, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao doanh thu và lợi nhuận.

  

      Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như sau: phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đưa tin học và tự động hóa vào quản trị doanh nghiệp nhằm giảm thiểu chi phí và nâng cao năng suất lao động, phát triển các sản phẩm công nghệ có hàm lượng chất xám cao đồng thời mở rộng thị trường mới cho sản phẩm…

 

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

 

Hoàng Nguyên

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng