TIN TECAPRO

Công ty TECAPRO trao quyết định bổ nhiệm nhân sự năm 2017

               Ngày 05/5/2017, tại Hội nghị giao ban thường trực, Công ty TECAPRO đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ năm 2017.

 

Căn cứ vào quyết định số 07 và 08/QDĐ-IL ngày 12.4.2017 của Công ty TECAPRO về việc bổ nhiệm cán bộ năm 2017, đồng chí Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phương Dung (Trợ lý tuyên huấn – Chính sách – Công tác quần chúng – Quân lực) giữ chức Phó Trưởng phòng Chính trị và đồng chí Đại úy QNCN Lý Hồng Trang (nhân viên Quản lý dự án) giữ chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư.

 

 

Đồng chí Đại tá Lê Việt – Tổng Giám đốc Công ty TECAPRO trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phương Dung và Đại úy QNCN Lý Hồng Trang.

 

Đây là sự động viên, khích lệ mà Công ty TECAPRO dành cho các cán bộ, nhân viên đã phấn đấu không ngừng trong suốt thời gian qua, và hy vọng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ càng nâng cao trách nhiệm và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng Công ty ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Hoàng Nguyên

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng