TIN TECAPRO

Doanh thu năm 2016 của TECAPRO đạt 103% kế hoạch

        Chiều 12-1, tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Ứng dụng và Sản xuất (TECAPRO) – Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2016 nhằm tổng kết nhiệm vụ năm 2016 vừa qua, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2017.

 

      Trong năm qua, TECAPRO không ngừng mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường trong và ngoài nước. Ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, mảng hoạt động thương mại quân sự và công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm phục vụ quốc phòng – an ninh tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh với nhiều sản phẩm có giá trị cao. Đặc biệt, năm 2016, đề tài “Hệ thống tổng đài cho mạng thông tin quân sự” của đơn vị được đăng ký giải thưởng Nhà nước và đã được thông qua Hội đồng cấp Bộ Quốc phòng, hiện đang báo cáo các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước. TECAPRO tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Năm 2016, doanh thu của TECAPRO đạt 103% kế hoạch, lợi nhuận đạt 100,6% kế hoạch, tiền lương bình quân của cán bộ, công nhân viên đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng. Tổng kinh phí TECAPRO thực hiện công tác chính sách hơn 750 triệu đồng.

 

Đại tá Lê Việt –  Tổng Giám đốc Công ty TECAPRO báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại Hội nghị 

 

       Năm 2017, TECAPRO xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chiến lược đúng đắn bảo đảm sự phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao của Bộ Quốc phòng nhất là công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và công nghệ môi trường. TECAPRO tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội theo chủ trương của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Đơn vị phấn đấu doanh thu tăng 3,2% và lợi nhuận tăng 8% so với kết quả năm 2016. 

        Tại hội nghị, lãnh đạo TECAPRO đã trao thưởng cho các tập thể, các nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

 

 

 

 

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

(Quân đội nhân dân Online, ngày 12.01.2017)