TIN TECAPRO

Đảng ủy công ty Tecapro họp phiên cuối năm 2016

       Sáng ngày 29/12/2016, Đảng ủy Công ty TECAPRO đã tổ chức phiên họp cuối năm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2016, đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa Ủy viên TW Đảng Ủy viên Quân ủy TW Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

 

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Tổng cục Chính trị đi thăm các sản phẩm truyền thống do Công ty TECAPRO nghiên cứu và sản xuất.

 

 

      Năm 2016, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty TECAPRO đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tổ chức triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả, đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu ước tính đạt trên 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trên 35 tỷ, nộp ngân sách nhà nước 80 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, thu nhập bình quân 11,8 triệu đồng/người/tháng. Trung tâm mô phỏng của Công ty đã hoàn thiện và cho ra đời 3 sản phẩm mới mô phỏng huấn luyện chiến thuật bộ binh cơ giới, mô phỏng bắn súng 12,7 ly, mô phỏng tháo gỡ mìn bộ binh PMN-2; tham gia triển lãm thiết bị huấn luyện tại Miếu Môn, trong đó 6 sản phẩm của Công ty được lọt vào vòng chung khảo, được  thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đánh giá cao.

 

 

 

Đại tá Lê Việt – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trước Hội nghị kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ năm 2016 và phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017.

 

 

       Năm 2017, Công ty sẽ chủ động nắm bắt cơ hội, tiếp cận nhanh những hướng đi mới trong kinh doanh, phát huy vai trò năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ trẻ, tiếp tục thực hiện định hướng phát triển trong các nhiệm vụ chuyển giao công nghệ và sản xuất, kinh doanh phù hợp với hướng đi trong những năm tiếp theo, sẵn sàng thực hiện cổ phần hóa theo lộ trình của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với những lĩnh vực là thế mạnh của công ty như: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Công nghệ môi trường. Tiếp tục mở rộng và tìm kiếm thị trường mới có tiềm năng, phấn đấu doanh thu năm 2017 đạt trên 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận 38 tỷ, nộp ngân sách nhà nước 85 tỷ đồng, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển một cách bền vững.

 

 

 

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh của Công ty TECAPRO, đồng thời Trung tướng còn nhấn mạnh Công ty cần phải ứng dụng rộng rãi những nghiên cứu, những dự án khoa học vào thực tiễn, gìn giữ và phát huy thế mạnh của đội ngũ nhân sự, tinh gọn biên chế, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới…

 

 

 

Hoàng Nguyên

 

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng