TIN TECAPRO

Đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương thực hiện kiểm tra, giám sát Đảng bộ Công ty Tecapro năm 2017

         Ngày 12.5.2017, tại trụ sở Công ty TECAPRO, đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Tạ Nhân – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra dẫn đầu đã có buổi làm việc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và tình hình thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Công ty TECAPRO từ tháng 1.2016 đến tháng 5.2017.

 

       Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, đồng thời là biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Việt – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và tình hình thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Công ty TECAPRO thời gian qua.

 

 

 

Đại tá Lê Việt báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công ty TECAPRO từ tháng 1.2016 đến tháng 5.2017.

 

       Hiện nay Đảng bộ Công ty TECAPRO bao gồm 2 Đảng bộ cơ sở (phía Bắc và phía Nam) với 12 chi bộ trực thuộc và 129 Đảng viên. Nhiệm vụ chính trị chủ yếu của Đảng bộ Công ty TECAPRO là lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kinh tế gắn với quốc phòng, hoạt động đa ngành nghề trong đó tập trung phát triển 3 lĩnh vực chính là Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Công nghệ môi trường và hoạt động trải rộng trên địa bàn cả nước.

 

      Trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy Công ty TECAPRO đã triển khai kế hoạch số 132-KH/ĐU ngày 26.12.2016 về việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ Công ty cho cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Theo đó, các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc và các tổ chức quần chúng cũng căn cứ vào kế hoạch mà Đảng ủy Công ty đã đề ra để tổ chức học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở cấp mình. Do vậy, 100% cán bộ, Đảng viên công ty TECAPRO đã nhận thức đầy đủ nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những biểu hiện tự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  

       Bên cạnh đó, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cũng đã được tiến hành từ Đảng ủy Công ty đến các tổ chức Đảng cấp dưới. Theo đó, cấp trên và người chủ trì gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo, ở từng cấp, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, thực hiện phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

 

 

 

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công ty TECAPRO.

 

       Trong việc lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời các chi bộ cũng thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên. Các tổ chức, cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ Công ty thường xuyên quán triệt và nắm vững vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, Đảng viên về công tác này. Từ đầu năm 2016 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công ty đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và tổ chức thực hiện, đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, biện pháp và tư tưởng chỉ đạo của Đảng, góp phần tích cực vào việc quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, Đảng viên, củng cố tinh thần đoàn kết trong Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện.

  

      Kết thúc buổi làm việc, Thiếu tướng Tạ Nhân – Trưởng đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương đã thông báo kết quả thẩm tra hồ sơ, sổ sách của Đảng bộ cơ sở phía Bắc (đoàn đã làm việc vào ngày 9.5.2017) và Đảng bộ cơ sở phía Nam (làm việc ngày 12.5.2017), đồng thời Thiếu tướng cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và tình hình thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Công ty TECAPRO thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhắc nhở Đảng bộ Công ty cần lưu ý phần đánh giá Đảng viên học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong sinh hoạt Đảng, đồng thời phải thường xuyên tự kiểm tra, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

 

 

Thiếu tướng Tạ Nhân – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra phát biểu tổng kết buổi làm việc, kiểm tra, giám sát tại Công ty TECAPRO.

 

Hoàng Nguyên

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng