TIN TECAPRO

Tecapro công bố và trao quyết định thăng, phong quân hàm sỹ quan năm 2017

      Ngày 05/6/2017, Công ty TECAPRO đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thăng, phong quân hàm sỹ quan năm 2017.

 

 

 

Tại Hà Nội, Đại tá Lê Việt – Tổng Giám đốc Công ty đã trao quyết định thăng quân hàm sỹ quan từ cấp Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Trịnh Hoàng Đông (Giám đốc Kinh doanh – Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao), thăng quân hàm sỹ quan từ Thượng úy lên Đại úy cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thành (Trợ lý Chính trị), phong quân hàm sỹ quan cấp bậc Thiếu tá cho đồng chí Trương Văn Chuấn (Văn phòng đại diện Hà Nội).

 

 

 

Cùng ngày, tại Tp. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Mạnh Quân – Phó Tổng giám đốc Công ty trao quyết định về việc thăng quân hàm sỹ quan từ cấp Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Hoàng Anh Tuấn (Giám đốc Công ty CP Viễn thông Tecapro –  Telecom).

 

 

 

 

Đại tá Nguyễn Mạnh Quân trao các quyết định phong quân hàm sỹ quan cấp bậc Trung tá cho đồng chí Nguyễn Văn Thuận (Phó Chánh văn phòng Công ty), phong quân hàm sỹ quan cấp bậc Thiếu tá đối với đồng chí Tôn Thất Vũ (Phó Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu), đồng chí Lê Thanh Nghị (Phó Trưởng phòng Tổ chức – Lao động), phong quân hàm sỹ quan cấp bậc Đại úy đối với đồng chí Phạm Văn Quyền (Kế toán trưởng Công ty CP Viễn thông Tecapro –  Telecom).

 

      Tại Đà Nẵng, lãnh đạo Chi nhánh Đà Nẵng cũng đã trao quyết định thăng quân hàm sỹ quan từ cấp Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Việt Hải (cán bộ kỹ thuật của chi nhánh).

 

Hoàng Nguyên

 

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng