TIN TECAPRO

Tecapro IT tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

        Ngày 29/5/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông TECAPRO (TECAPRO – IT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

 

Quang cảnh Đại hội cổ đông thường niên TECAPRO – IT năm 2017

 

       Đối với Công ty TECAPRO – IT, năm 2016 là một năm đầy biến động và thử thách, khi tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, khủng hoảng chính trị diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Trong nước, nợ công tăng, tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Giữa bối cảnh ấy, toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TECAPRO – IT đã nỗ lực hết mình, thể hiện bằng con số doanh thu 182 tỷ đồng.

  

      Các hợp đồng, dự án trong năm qua đều được TECAPRO – IT theo dõi và nắm bắt sát sao trong quá trình triển khai nên không gặp vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Đặc biệt, Công ty luôn quan tâm đúng mức tới vấn đề thu hồi công nợ, vì thế trong khi các doanh nghiệp đều gặp khó khăn liên quan đến vấn đề này thì TECAPRO – IT vẫn kiểm soát tốt và hầu như không xảy ra tình trạng có các khoản công nợ quá hạn dài ngày, từ đó góp phần xây dựng đơn vị có một nền tảng tài chính vững chắc và lành mạnh.

 

Đại tá Lê Việt – Chủ tịch Hội đồng Quản trị TECAPRO – IT báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

  

      Tại Đại hội cổ đông thường niên TECAPRO – IT, nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua như: báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017 của Hội đồng Quản trị và của Ban Kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán… Đại hội cũng thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

 

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

 

     Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên TECAPRO – IT năm 2017 đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông và tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty xác định trong năm 2017 vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách trong thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh nhưng các cổ đông hoàn toàn tin tưởng, TECAPRO – IT sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra, phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng phát triển, xứng đáng là ngọn cờ đầu của Công ty TECAPRO và là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong cả nước.

Hoàng Nguyên

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng