TIN TECAPRO

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Môi trường TECAPRO – ECO

 

 

1.      Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT

Địa chỉ: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM .   

Điện thoại: (08) 3811 0181            

2.      Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO

Địa chỉ: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM .              

Điện thoại: (08) 3842 5760     

           

3.      Ngành nghề kinh doanh chính của tổ chức có cổ phần bán đấu giáXây lắp công trình xử lý cấp nước, nước thải, khí thải, chất rắn; Gia công, lắp ráp, chế tạo thiết bị xử lý môi trường từ vật liệu kim loại; Sản xuất nhiên liệu tái tạo; Thoát nước và xử lý nước thải; Bán buôn máy móc, thiết bị xử lý môi trường, chế phẩm, vật liệu xử lý môi trường; Xử lý và kiểm soát ô nhiễm khí thải, chất thải rắn; Tư vấn và chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ, thẩm định thiết bị, đường ống công nghệ trong xử lý môi trường, đánh giá tác động môi trường; Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước.

 

4.      Vốn điều lệ11.006.000.000 đồng tương ứng với 1.100.600 cổ phần; (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

 

5.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 561.306 cổ phiếu (chiếm 51% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

 

6.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.

 

7.      Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá do tổ chức đấu giá ban hành.

 

8.      Tổ chức bán đấu giá: Công ty Cp Chứng khoán Beta (BSI).

Địa chỉ: Tầng 4&5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM, Việt Nam.

 

9.      Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian: Từ ngày 26/04/2017 đến 12h00 ngày 22/05/2017

Địa điểm:  Tầng 4&5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM, Việt Nam.

 

10.  Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 24/05/2017 tại Tầng 4&5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM, Việt Nam.

 

11.  Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Thời gian: 09h00 ngày 26/05/2017

Địa điểm:  Tầng 4&5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM, Việt Nam

 

12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ ngày 26/05/2017 đến 16 giờ 00 ngày 06/06/2017

 

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ ngày 26/05/2017 đến ngày 02/06/2017

Thông tin, tài liệu về cuộc đấu giá NĐT vui lòng tài về theo các link bên dưới:

 

 www.bsi.com.vn/NewsDetails.aspx