TIN TECAPRO

Công ty TECAPRO huấn luyện quân sự – chính trị năm 2018

Từ ngày 04 đến ngày 07.6.2018, Công ty TECAPRO đã tổ chức huấn luyện quân sự – chính trị năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đang công tác tại Khối Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc khu vực phía Nam.

Trong 4 ngày tập trung, cán bộ, sỹ quan, QNCN và CNVQP công ty TECAPRO đã được tập huấn một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 1215 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2018; Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”; đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, bảo đảm sát thực tế chiến đấu và sản xuất, phù hợp với điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao…

 

   Ngày 04.6.2018, Công ty TECAPRO bắt đầu chương trình huấn luyện quân sự năm 2018.

Phát biểu khai mạc chương trình huấn luyện, Đại tá Nguyễn Mạnh Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc công ty đã nhấn mạnh: Lãnh đạo, Chỉ huy các công ty và đơn vị trực thuộc phải nắm chắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng được giao theo Chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng và kế hoạch của Công ty, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các đồng chí cán bộ, sỹ quan, QNCN và CNVQP tham gia huấn luyện cần phải xác định rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nội dung, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, chấp hành tốt các quy định trong huấn luyện. Bên cạnh đó, phải tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ lý luận, kiến thức quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng tốt trong thực tiễn tổ chức quản lý, chỉ huy, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và sản xuất kinh doanh theo nhiệm vụ chức trách từng cá nhân; từng cơ quan, đơn vị.

 

Đại tá Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại buổi tập huấn.

Ngày 07.6.2018, cán bộ, sỹ quan, QNCN và CNVQP công ty TECAPRO đã có mặt tại trường bắn Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh để thực hành kiểm tra bắn đạn thật.

 

Với khẩu hiệu: “Bình tĩnh, tự tin, quyết tâm đạt thành tích cao” cán bộ, sỹ quan, QNCN và CNVQP tham gia kiểm tra bắn đạn thật đều thực hiện tốt các động tác, yếu lĩnh bắn, trong quá trình thực hành đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết quả kiểm tra đạt 100% yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi.

 

Cán bộ, sỹ quan bắn súng ngắn K54.

Thực hành bắn súng tiểu liên AK.

Huấn luyện quân sự – chính trị 2018 là dịp để các đồng chí cán bộ, sỹ quan, QNCN và CNVQP công ty TECAPRO thể hiện ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu. Qua đó rút ra những kinh nghiệm thiết thực, đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế, làm cơ sở cho công tác huấn luyện quân sự những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong thời gian tới./.

 

Hoàng Nguyên

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng