TIN TECAPRO

Công ty TECAPRO tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2017

      Ngày 30.01.2018, Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất (TECAPRO) đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2017, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực chủ động, khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công ty tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, không ngừng mở rộng thị trường trong và ngoài nước, doanh thu cuối năm trên 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 40 tỷ đồng, bảo đảm lương bình quân của người lao động luôn trên 11 triệu đồng/ tháng.

Đại tá Lê Việt – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

 

Công tác nghiên cứu khoa học luôn được quan tâm, đầu tư về mọi mặt và đạt kết quả tốt với các dự án tiêu biểu như: xử lý môi trường bằng công nghệ nano tại các khu, cụm công nghiệp…; xây dựng Trung tâm điều hành hệ thống công nghệ thông tin, là đầu mối quản lý vận hành các hệ thống phần mềm, quản lý hạ tầng, hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong lĩnh vực mô phỏng, Công ty đã phát triển công nghệ 3D, công nghệ VR, phòng bắn điện tử, mô phỏng huấn luyện chiến thuật cấp phân đội, xây dựng các sinh cảnh huấn luyện, hệ thống mô phỏng lái ô tô, hệ thống mô phỏng lái phương tiện thủy nội địa. mô phỏng giải pháp điện tử huấn luyện tháo gỡ mìn, mô phỏng 12,7 ly trong huấn luyện ứng dụng bắn thẳng mục tiêu mặt đất, mặt nước, xây dựng kịch bản huấn luyện chiến thuật cho bộ binh cơ giới cấp chiến thuật, chiến dịch và đánh địch đổ bộ đường không…

 

 

Lãnh đạo các công ty con, đơn vị trực thuộc TECAPRO phát biểu tại Đại hội.

 

Trong năm này, Công ty cũng thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác quản lý doanh nghiệp, xây dựng, ban hành các quy chế như: Quy chế thực hiện chế độ báo cáo; Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa các phòng – ban; Quy chế bảo mật thông tin; Quy chế công bố thông tin… Đặc biệt, trong tiến trình thực hiện Đề án của Chính phủ “Cơ cấu sắp xếp lại và cổ phần hóa các doanh nghiệp trong Quân đội”, Công ty xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng thực hiện cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng, của Bộ Quốc phòng và các hướng dẫn của cơ quan Bộ.

 

Đại tá Lê Việt – Tổng Giám đốc Công ty trao cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2017” cho đơn vị Trung tâm kinh doanh 7.

 

Đại tá Nguyễn Mạnh Quân – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao bằng khen “Đơn vị quyết thắng” cho Chi nhánh Hà Nội, phòng Tài chính – Kế toán và phòng Kế hoạch – Đầu tư.

 

Đại tá Lã Xuân Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao bằng khen “Đơn vị tiên tiến” cho 6 tập thể: TECAPRO –  TELECOM, TECAPRO – IT, Xí nghiệp Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại, Văn phòng Đại diện Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, phòng Chính trị.

 

Năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là triển khai thực hiện cổ phần hóa theo đúng kế hoạch, tập trung rà soát, xử lý các nội dung tồn đọng về tài chính, bám sát chủ trương và hướng dẫn của các cơ quan để chủ động xây dựng phương án cổ phần hóa, phương án giải quyết chế độ và chính sách cho người lao động…

Bên cạnh đó, Công ty cũng tăng cường đẩy mạnh các hoạt động sản xuất – kinh doanh, phát triển TECAPRO trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao của Bộ Quốc phòng, chú trọng phát triển các sản phẩm lưỡng dụng cho cả kinh tế dân doanh và an ninh – quốc phòng thời kỳ mới.

                                                                                                                                                             Hoàng Nguyên

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng.