TIN TECAPRO

Đảng ủy Công ty TECAPRO tổ chức phiên họp cuối năm 2017

      Ngày 5.01.2018, Đảng ủy Công ty TECAPRO đã tổ chức Hội nghị phiên họp cuối năm 2017 nhằm quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương (QUTW) về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2018, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Công ty và xây dựng Đảng bộ trong năm 2017 vừa qua; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo trong năm tới, kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Đảng ủy, Đảng ủy viên và cán bộ chỉ huy, quản lý cùng cấp.

 

Quang cảnh Hội nghị

      Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty TECAPRO đã thống nhất đánh giá: Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tổ chức tốt các hoạt động sản xuất – kinh doanh với doanh thu đạt trên 1,800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 125 tỷ, bảo đảm lương bình quân của người lao động hơn 11 triệu đồng. Công tác nghiên cứu khoa học luôn được quan tâm, đầu tư về mọi mặt và đạt kết quả tốt với các dự án tiêu biểu như: xử lý môi trường bằng công nghệ nano tại các khu, cụm công nghiệp Quất Động, Liên Phương, Bình Phú…; xây dựng Trung tâm điều hành hệ thống công nghệ thông tin, là đầu mối quản lý vận hành các hệ thống phần mềm, quản lý hạ tầng, hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong lĩnh vực mô phỏng, Công ty đã phát triển công nghệ 3D, công nghệ VR, mô phỏng giải pháp điện tử huấn luyện tháo gỡ mìn, mô phỏng 12,7 ly trong huấn luyện ứng dụng bắn thẳng mục tiêu mặt đất, mặt nước, xây dựng kịch bản huấn luyện chiến thuật cho bộ binh cơ giới cấp chiến thuật, chiến dịch và đánh địch đổ bộ đường không…

Công ty cũng đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Đảng uỷ Công ty, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 – 5 – 6 khóa XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Quân đội lần thứ X, nghị quyết Đại hội đại biểu Công ty lần thứ V. Đồng thời tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nghiêm túc, có hiệu quả trong toàn Đảng bộ Công ty. Công tác xây dựng Đảng bộ được quan tâm, chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên…

Trong năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương – quân đội luôn được Công ty chú trọng thực hiện với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Thường xuyên thăm hỏi các gia đình chính sách và quyên góp ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”; phụng dưỡng, tặng quà cho các mẹ VNAH, phát học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại huyện Tân Biên; thăm và tặng quà cho trẻ em nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hữu nghị Việt Nam, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội; tham gia và tặng quà chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” tại đảo Phú Quý; phối hợp cùng Ban Thanh niên Quân đội tham gia hành trình tri ân “Theo bước chân những người anh hùng”, trao tặng 03 căn nhà tình nghĩa tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An…

Trên cơ sở quán triệt và tiếp thu Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của QUTW, đồng thời đánh giá đúng kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Đảng ủy Công ty TECAPRO đã đề ra phương hướng, mục tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 là: Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng bộ công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo toàn công ty thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Đồng thời, tập trung thực hiện nhiệm vụ theo đề án của Bộ Quốc phòng về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định và hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Hoàng Nguyên

 Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng