TIN TECAPRO

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương làm việc tại công ty Tecapro

Từ ngày 17/7 đến 26/7/2018, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Lương Hồng Phong – Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc và nắm tình hình tại Đảng bộ công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất (TECAPRO) theo Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

 

Đoàn công tác dự Hội nghị tự kiểm tra theo quyết định số 423/UBKT Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương của Đảng ủy công ty TECAPRO

Trong 9 ngày làm việc, Đoàn công tác của UBKT Quân ủy Trung ương đã kiểm tra nhiệm vụ lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các Đảng ủy, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ công ty. Đồng thời, nắm tình hình và nghe báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và quản lý, sử dụng tài chính Đảng của công ty từ tháng 1/2016 đến nay.

 

 

Đoàn công tác làm việc tại công ty TECAPRO

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ công ty TECAPRO đã đạt được trong thời gian qua như: 100% cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp đồng được học tập, quán triệt đầy đủ Nghị quyết và Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Bên cạnh đó, Đảng bộ công ty cũng đã chú trọng đổi mới các hình thức tuyên truyền, cổ động các nội dung của Nghị quyết TW 4 thông qua hệ thống pano, khẩu hiệu, bảng tin, hội thi và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến,… Đảng bộ công ty cũng luôn quan tâm, chỉ đạo và nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. Tập trung chỉ đạo tạo sự đột phá trong việc đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ và rèn luyện Đảng viên gắn với việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mạnh dạn, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình.

 

Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy cơ sở phía Bắc – công ty TECAPRO

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, sử dụng tài chính Đảng của công ty TECAPRO trong các năm qua đều đạt chất lượng tốt. Từ tháng 1/2016 đến nay, Đảng bộ TECAPRO không có trường hợp nào kỷ luật Đảng; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật được cấp ủy, chi bộ quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc; 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên có nhận thức tốt và chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, quy định của Quân đội và đơn vị. Hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát được quản lý, lưu trữ đầy đủ góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Nguyên

Phòng Tiếp thị và Quan hệ cộng đồng