Tecapro

Công ty CP Công nghệ và dịch vụ môi trường ECO

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO

Tên quốc tế: ECO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Viết tắt: TECAPRO - ECO

Địa chỉ: 18A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38425760 / 8114288          Fax : 08 38425763

Email: eco@fmail.vnn.vn

Giám đốc: TS. Trần Ứng Long

 

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

- Xây lắp công trình xử lý cấp nước, nước thải, khí thải và chất thải rắn

- Gia công, lắp ráp, chế tạo thiết bị xử lý môi trường từ vật liệu kim loại

- Sản xuất nhiên liệu tái tạo (tái sinh) từ phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, sản xuất chế phẩm, vật liệu xử lý môi trường

- Thoát nước và xử lý nước thải

- Bán buôn máy móc, thiết bị xử lý môi trường

- Bán buôn chế phẩm, vật liệu xử lý môi trường

- Xử lý và kiểm soát ô nhiễm khí thải, chất thải rắn

- Tư vấn và chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ, thẩm định thiết bị, đường ống công nghệ trong xử lý môi trường, đánh giá tác động môi trường.

- Thiết kế xây dựng công trình cấp - thoát nước.