Tecapro

TECAWORLD

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HOÀN CẦU - TECAWORLD

Địa chỉ: 18A Cộng Hòa - phường 12 - quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3 842 9045                Fax: 08 3 842 9047

Giám đốc: Trần Minh Hiền