LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty cung cấp các giải pháp tài chính và banking, tích hợp hệ thống, đại lý phân phối ủy quyền các sản phảm và dịch vụ triển khai các giải pháp tổng thể của các hãng: DELL, IBM, HP, ORACLE, NEC, HITACHI, CISCO, JUNIPER, MICROSOFT, FORTINET, CHECKPOINT, MCAFEE, TEMENOS, POLARIS,…
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin, các giải pháp phần mềm và các hệ thống tích hợp.
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai các giải pháp phần mềm tích hợp cho các ngân hàng, tổ chức tài chính: giải pháp code banking, internet banking, mobile banking…
  • Cung cấp và triển khgai các giải pháp an ninh, bảo mật đường truyền, bảo mật cơ sở dũ liệu và các phần mềm ứng dụng khác.
  • Cung cấp và triển khai các hệ thống máy chủ, máy trạm, các hệ thống lưu trữ dữ liệu và các thiết bị tin học