LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty sản xuất tổng đài điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị bảo mật mã hóa hàng đầu Việt Nam. Các sản phẩm tiêu biểu:
  • Tổng đài điện thoại quân sự và dân sự kỹ thuật số dung lượng 24 – 1024 số và tổng đài chuyển tiếp luồng (128E1).
  • Thiết bị tập trung thuê bao xa.
  • Thiết bị liên lạc chỉ huy, điện thoại đa hướng, giao ban xa phục vụ an ninh – quốc phòng.
  • Thiết bị giám sát hành trình ô tô S-box/NFT và thiết bị cảm biến nhiên liệu F-box (giaiphapdinhvi.com).
  • Đại lý phân phối thiết bị chế tạo mạch in LPKF.
  • Thiết bị bảo mật, mã hóa, luồng E1, mã hóa IP…