• Tên công ty
 • Tên giao dịch quốc tế
 • Tên viết tắt
 • Trụ sở chính
 • Điện thoại
 • Fax
 • Email
 • Giám đốc
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO
 • ECO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
 • TECAPRO – ECO
 • 18A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
 • 08 38425760 / 8114288
 • 08 38425763
 • eco@fmail.vnn.vn
 • TS. Trần Ứng Long

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Xây lắp công trình xử lý cấp nước, nước thải, khí thải và chất thải rắn
 • Gia công, lắp ráp, chế tạo thiết bị xử lý môi trường từ vật liệu kim loại
 • Sản xuất nhiên liệu tái tạo (tái sinh) từ phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, sản xuất chế phẩm, vật liệu xử lý môi trường
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Bán buôn máy móc, thiết bị xử lý môi trường
 • Bán buôn chế phẩm, vật liệu xử lý môi trường
 • Xử lý và kiểm soát ô nhiễm khí thải, chất thải rắn
 • Tư vấn và chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ, thẩm định thiết bị, đường ống công nghệ trong xử lý môi trường, đánh giá tác động môi trường.
 • Thiết kế xây dựng công trình cấp – thoát nước.