• XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU – THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
  • 18A Cộng Hòa – phường 12 – quận Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 3842 8873
  • Fax: (028) 3842 8874