• Tên công ty
  • Trụ sở chính
  • Điện thoại
  • Fax
  • Giám đốc
  • XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  • 18A Cộng Hòa – phường 12 – quận Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh
  • 08 6 296 6855
  • 08 6 296 6855
  • Hoàng Kim Quang