Giới thiệu

NHÂN LỰC

Công ty TECAPRO có đội ngũ cán bộ công nhân viên hơn 600 người trong đó:
– 80% có trình độ Đại học và trên Đại học;
– 20% là những cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề.

Hầu hết các cán bộ, chuyên viên kỹ thuật được đào tạo từ các Học viện, trường Đại học nổi tiếng trong nước và nước ngoài, đã có nhiều năm công tác nghiên cứu khoa học, trưởng thành từ Viện Kỹ thuật Quân sự và các cơ quan nghiên cứu khác. Với năng lực và kinh nghiệm có được, đội ngũ này đang có những đóng góp rất quan trọng cho Công ty trong suốt quá trình phát triển. Công ty TECAPRO luôn coi trọng yếu tố con người, coi đó là tài sản quý nhất của doanh nghiệp, chính vì vậy Công ty có những chính sách đặc biệt chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, công nhân viên, thu hút nhân tài về làm việc cho doanh nghiệp.