Giới thiệu

  • Ngày 14/11/1988: Ngày thành lập Công ty TECAPRO
  • Năm 2004 – Công ty TECAPRO vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba:
  • Trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên quân kỳ quyết thắng tại Công ty TECAPRO