Hệ thống quản lý hành chính điện tử eoffice

Giải pháp lưu chuyển công văn giấy tờ Eoffice giúp tin học hóa công tác quản lý văn bản, quản lý hồ sơ công việc của khách hàng. Bộ giải pháp được xây dựng trên nền công nghệ hiện đại Microsoft Sharepoint mạnh về xử lý, linh hoạt về chức năng, ổn định trong vận hành đem lại cho người dùng một môi trường làm việc thật sự thuận tiện, hiệu quả.

 • Tính năng nổi bật

  • Quản lý mọi loại tài liệu trong các hoạt động hành chính, công văn đi đến và các hồ sơ công việc
  • Hỗ trợ thực hiện toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ công việc trên phần mềm
  • Phân quyền, bảo mật nhiều mức, hỗ trợ xác thực đa nhân tố người dùng
  • Tích hợp và mở rộng không hạn chế tiện ích dịch vụ: Portal, SMS, Email, Chat, Teleconference, RSS, Forum, Polling…
  • Kết xuất dữ liệu thống kê, báo cáo theo mẫu định sẵn và theo yêu cầu tổng hợp
  • Hỗ trợ tìm kiếm đơn giản, nâng cao, tìm kiếm toàn văn và tìm kiếm trên nhiều kho, loại dữ liệu

Các sản phẩm khác