Giải pháp quản lý bệnh viện điện tử

Giải pháp quản lý bệnh viện quản lý tổng thể bệnh viện xuyên suốt qua hầu hết các khâu tổ chức quản lý và các hoạt động nghiệp vụ hoạt động hàng ngày diễn ra trong bệnh viện. Với hơn 30 module tích hợp chặt chẽ và đồng bộ, chỉ dùng duy nhất một hệ thống liên thông với BHXH, BHYT…Phần mềm không chỉ là công cụ nhập liệu mà còn là công cụ tương tác số liệu, hỗ trợ cho bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị, hỗ trợ cho các bộ phận chức năng như: kế toán, BHYT, dược…

  • Tính năng nổi bật

    Quản lý tình hình nhập, xuất tồn khoa dược và xuất thuốc cho bệnh nhân. Quản lý thu chi viện phí, tránh thất thoát, đảm bảo thu đúng, thu đủ và thanh toán BH.
Quản lý số hóa toàn bộ dữ liệu hồ sơ bệnh án và thông tin bệnh nhân. Quản lý quy trình khép kín từ Tiếp nhận BN cho tới khám, điều trị và xuất viện. Quản lý xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh

Các sản phẩm khác