Giải pháp toàn diện về hệ thống cổng thông tin điện tử

Cung cấp các dịch vụ công cơ bản, đáp ứng nhu cầu thực tế, giảm thời gian, số lần người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính. Hệ thống là sự lựa chọn lý tưởng về tính năng, hiệu năng cho các đối tượng khách hàng là cơ quan, đơn vị nhà nước có nhu cầu xây dựng cổng thông tin điện tử… Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng bản quyền cổng thông tin điện tử có sẵn của các hãng nổi tiếng trên thế giới.

 • Tính năng nổi bật

  • Trang thông tin.
  • Quản trị nội dung trang tin.
  • Quản trị hệ thống.
  • Quản trị người dùng.
  • Tích hợp dịch vụ công.
  • Chia sẻ dữ liệu.

Các sản phẩm khác