Learning

Được xây dựng theo mô hình HUB-HOST, đảm bảo khả năng quản lý tập trung tại HUB và khả năng triển khai nhanh chóng, tùy biến cao theo từng yêu cầu khách hàng. Đây là mô hình hiện đại, thích hợp để xây dựng một hệ thống E-learning theo hướng dịch vụ. Học viên có khả năng làm bài thi trực tuyến qua các thiết bị kết nối internet và được tiếp xúc với nhiều loại câu hỏi như: Quiz, Emulation, Video,… Cung cấp đầy đủ các phần mềm, công nghệ hỗ trợ cho giáo viên tạo đề thi cũng như chấm điểm trực tuyến và dễ dàng đồng bộ đề thi, kết quả lên hệ thống. Dễ dàng tạo các chứng chỉ điện tử để cấp cho học viên khi hoàn thành khóa học.

  • Tính năng nổi bật

    • Với chức năng trò chuyện trực tuyến, ngoài thuận tiện cho học viên trong việc trao đổi thông tin, còn giúp học viên kết nối với giáo viên, quản lý để đặt câu hỏi hoặc gửi các ý kiến đóng góp. Hệ thống kết nối với các mạng xã hội giúp người dùng thuận tiện trong việc đăng ký tài khoản cũng như trao đổi, chia sẻ thông tin.
    • Học viên có khả năng làm bài thi trực tuyến qua các thiết bị kết nối internet và được tiếp xúc với nhiều loại câu hỏi như: Quiz, Emulation, Video,… Cung cấp đầy đủ các phần mềm, công nghệ hỗ trợ cho giáo viên tạo đề thi cũng như chấm điểm trực tuyến và dễ dàng đồng bộ đề thi, kết quả lên hệ thống. Dễ dàng tạo các chứng chỉ điện tử để cấp cho học viên khi hoàn thành khóa học.

Các sản phẩm khác