Phần mềm quản lý cán bộ

Hệ thống Quản lý cán bộ là hệ thống được xây dựng theo phiên bản website, giúp cho việc truy cập và sử dụng phần mềm một cách đơn giản, hiệu quả. Chương trình được xây dựng sát với quy trình quản lý, quy trình thực hiện tại đơn vị, dễ dàng hơn trong việc sử dụng và thao tác.

 • Tính năng nổi bật

  • Không chỉ là một phần mềm, Phần mềm quản lý cán bộ còn là giải pháp quản trị nhân sự hỗ trợ Khách hàng nâng cao hiệu suất nguồn nhân lực bằng cách tích lũy và chia sẻ những phương pháp quản trị nhân viên tiên tiến nhất hiện nay.
  • Công thức lương thưởng linh động cho phép người dùng tự thay đổi công thức tính lương mà không cần sự can thiệp của nhà cung cấp.
  • Hệ thống báo cáo động cho phép người dùng tự thiết lập các mẫu báo cáo, truy vấn thông tin linh động, sử dụng các toán tử, kết hợp nhiều trường tìm kiếm.

Phân hệ chính

 • Hồ sơ cán bộ
 • Biên chế
 • Tiền lương
 • Đào tạo bồi dưỡng
 • Công tác cán bộ

Các sản phẩm khác