Phần mềm quản lý tài sản

Phần mềm quản lý tài sản là giải pháp hoàn chỉnh dành cho nghiệp vụ quản lý tài sản. Hệ thống bao gồm nhiều phân hệ tương ứng với các khâu công việc chính của một cơ quan quản lý tài sản và được thiết kế theo đúng các quy định của chính phủ về việc phân cấp quản lý tài sản, chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản.

 • Tính năng nổi bật

  • Khả năng tương thích cao, mở rộng dễ dàng.
  • Khai thác, tra cứu dữ liệu.
  • Hỗ trợ khai thác trên nhiều loại thiết bị.
  • Khả năng bảo mật, an toàn hệ thống.
  • Báo cáo – Thống kê.
  • Khả năng tích hợp.
  • Nền tảng Công nghệ hiện đại.

Phân hệ chính

 • Quản lý tài sản
 • Quản lý biến động tài sản
 • Trao đổi thông tin
 • Quản trị hệ thống
 • Tìm kiếm, tra cứu
 • Báo cáo
 • Quản lý danh mục

Các sản phẩm khác