Tecapro

Truyền thống TECAPRO

Ngày 14/11/1988: Ngày thành lập Công ty TECAPRO

 

 

Năm 2004 - Công ty TECAPRO vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba:

 


 

Năm 2009 - Công ty TECAPRO vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng II:

 


 

Năm 2013: Công ty TECAPRO vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất: