TUYỂN DỤNG

Vị trí Địa điểm Số lượng Hạn hồ sơ Mức lương

Kỹ sư phần mềm(SoftWare Engineer) Hà nội 100 22/12/2016 8.000.000-12.000.000

Trung tâm Teca Soft&Tech cần tuyển 100 Chuyên viên, Cộng tác viên phát triển phần mềm, kiểm khử Java, C#, C/C++, vhdl, Sharepoint Lập trình trên Windows application, Web application..
– Sử dụng ngôn ngữ C#, Java, JavaScript, C/C++, VHDL, Android, IOS.
– Lập trình điều khiển tự động hóa, điện tử nhúng.
– Lập trình các ứng dụng di động.
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu chung
– Có kiến thức về cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, MSQL.
– Có tư duy logic tốt và tinh thần trách nhiệm với công việc cao.
– Có khả năng làm việc nhóm tốt cũng như độc lập giải quyết vấn đề.
Yêu cầu lập trình Java
– Có kiến thức về lập trình JAVA: Hibernate, Spring, Struts, ZK, Vaadin, …
– Có kiến thức về HTML, css, Javascript, jQuery.
Yêu cầu lập trình .NET
– Có kỹ năng tham gia phát triển các dự án .NET trên nền C#.
– Có kiến thức về Sharepoint
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu an toàn thông tin
– Kỹ năng phát triển phần mềm trên Linux
– Kiến thức cơ bản về bảo mật, an toàn thông tin.
– Có khả năng sử dụng ngôn ngữ: Java, C/C++, Javascript, Android, IOS
Kiểm thử
– Có kỹ năng viết Testcase, kiểm thử.
Quyền lợi
– Được tham gia BHXH theo quy định.
– Đầy đủ cơ chế chính sách theo quy định của nhà nước.
– Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp, nhiều cơ hội hợp tác và làm việc với các công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới.
– Được tạo điều kiện để đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm thực tiễn ứng dụng công nghệ cao trong quốc phòng và phục kinh tế quốc dân.
– Có cơ hội được đi học tập đào tạo trong và ngoài nước.
– Môi trường làm việc thân thiện, thách thức, thú vị.
– Có cơ hội phát triển bản thân.
– Năm có 15 tháng lương.
– Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội, thưởng các ngày lễ, tết, nghỉ mát.

Liên hệ

  • Nguyen Thu Thao
  • 0982 909090
Chuyên viên thiết kế đồ họa(Designer) Tp.HCM 100 22/12/2016 Thỏa thuận
Cộng tác viên Tester Hà nội 100 22/12/2016 5.000.000
Nhân viên hành chính Hà nội 1 22/12/2016 thỏa thuận
Cộng tác viên tester
Địa điểm:
Hà Nội
Mức Lương:
8-12 triệu
Số lượng:
100
Hạn nộp HS:
21/12/2016
Trung tâm Teca Soft&Tech cần tuyển 100 Chuyên viên, Cộng tác viên phát triển phần mềm, kiểm khử Java, C#, C/C++, vhdl, Sharepoint Lập trình trên Windows application, Web application..
– Sử dụng ngôn ngữ C#, Java, JavaScript, C/C++, VHDL, Android, IOS.
– Lập trình điều khiển tự động hóa, điện tử nhúng.
– Lập trình các ứng dụng di động.
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu chung
– Có kiến thức về cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, MSQL.
– Có tư duy logic tốt và tinh thần trách nhiệm với công việc cao.
– Có khả năng làm việc nhóm tốt cũng như độc lập giải quyết vấn đề.
Yêu cầu lập trình Java
– Có kiến thức về lập trình JAVA: Hibernate, Spring, Struts, ZK, Vaadin, …
– Có kiến thức về HTML, css, Javascript, jQuery.
Yêu cầu lập trình .NET
– Có kỹ năng tham gia phát triển các dự án .NET trên nền C#.
– Có kiến thức về Sharepoint
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu an toàn thông tin
– Kỹ năng phát triển phần mềm trên Linux
– Kiến thức cơ bản về bảo mật, an toàn thông tin.
– Có khả năng sử dụng ngôn ngữ: Java, C/C++, Javascript, Android, IOS
Kiểm thử
– Có kỹ năng viết Testcase, kiểm thử.
Quyền lợi
– Được tham gia BHXH theo quy định.
– Đầy đủ cơ chế chính sách theo quy định của nhà nước.
– Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp, nhiều cơ hội hợp tác và làm việc với các công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới.
– Được tạo điều kiện để đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm thực tiễn ứng dụng công nghệ cao trong quốc phòng và phục kinh tế quốc dân.
– Có cơ hội được đi học tập đào tạo trong và ngoài nước.
– Môi trường làm việc thân thiện, thách thức, thú vị.
– Có cơ hội phát triển bản thân.
– Năm có 15 tháng lương.
– Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội, thưởng các ngày lễ, tết, nghỉ mát.
Cộng tác viên tester
Địa điểm:
Hà Nội
Mức Lương:
8-12 triệu
Số lượng:
100
Hạn nộp HS:
21/12/2016
Trung tâm Teca Soft&Tech cần tuyển 100 Chuyên viên, Cộng tác viên phát triển phần mềm, kiểm khử Java, C#, C/C++, vhdl, Sharepoint Lập trình trên Windows application, Web application..
– Sử dụng ngôn ngữ C#, Java, JavaScript, C/C++, VHDL, Android, IOS.
– Lập trình điều khiển tự động hóa, điện tử nhúng.
– Lập trình các ứng dụng di động.
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu chung
– Có kiến thức về cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, MSQL.
– Có tư duy logic tốt và tinh thần trách nhiệm với công việc cao.
– Có khả năng làm việc nhóm tốt cũng như độc lập giải quyết vấn đề.
Yêu cầu lập trình Java
– Có kiến thức về lập trình JAVA: Hibernate, Spring, Struts, ZK, Vaadin, …
– Có kiến thức về HTML, css, Javascript, jQuery.
Yêu cầu lập trình .NET
– Có kỹ năng tham gia phát triển các dự án .NET trên nền C#.
– Có kiến thức về Sharepoint
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu an toàn thông tin
– Kỹ năng phát triển phần mềm trên Linux
– Kiến thức cơ bản về bảo mật, an toàn thông tin.
– Có khả năng sử dụng ngôn ngữ: Java, C/C++, Javascript, Android, IOS
Kiểm thử
– Có kỹ năng viết Testcase, kiểm thử.
Quyền lợi
– Được tham gia BHXH theo quy định.
– Đầy đủ cơ chế chính sách theo quy định của nhà nước.
– Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp, nhiều cơ hội hợp tác và làm việc với các công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới.
– Được tạo điều kiện để đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm thực tiễn ứng dụng công nghệ cao trong quốc phòng và phục kinh tế quốc dân.
– Có cơ hội được đi học tập đào tạo trong và ngoài nước.
– Môi trường làm việc thân thiện, thách thức, thú vị.
– Có cơ hội phát triển bản thân.
– Năm có 15 tháng lương.
– Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội, thưởng các ngày lễ, tết, nghỉ mát.
Cộng tác viên tester
Địa điểm:
Hà Nội
Mức Lương:
8-12 triệu
Số lượng:
100
Hạn nộp HS:
21/12/2016
Trung tâm Teca Soft&Tech cần tuyển 100 Chuyên viên, Cộng tác viên phát triển phần mềm, kiểm khử Java, C#, C/C++, vhdl, Sharepoint Lập trình trên Windows application, Web application..
– Sử dụng ngôn ngữ C#, Java, JavaScript, C/C++, VHDL, Android, IOS.
– Lập trình điều khiển tự động hóa, điện tử nhúng.
– Lập trình các ứng dụng di động.
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu chung
– Có kiến thức về cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, MSQL.
– Có tư duy logic tốt và tinh thần trách nhiệm với công việc cao.
– Có khả năng làm việc nhóm tốt cũng như độc lập giải quyết vấn đề.
Yêu cầu lập trình Java
– Có kiến thức về lập trình JAVA: Hibernate, Spring, Struts, ZK, Vaadin, …
– Có kiến thức về HTML, css, Javascript, jQuery.
Yêu cầu lập trình .NET
– Có kỹ năng tham gia phát triển các dự án .NET trên nền C#.
– Có kiến thức về Sharepoint
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu an toàn thông tin
– Kỹ năng phát triển phần mềm trên Linux
– Kiến thức cơ bản về bảo mật, an toàn thông tin.
– Có khả năng sử dụng ngôn ngữ: Java, C/C++, Javascript, Android, IOS
Kiểm thử
– Có kỹ năng viết Testcase, kiểm thử.
Quyền lợi
– Được tham gia BHXH theo quy định.
– Đầy đủ cơ chế chính sách theo quy định của nhà nước.
– Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp, nhiều cơ hội hợp tác và làm việc với các công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới.
– Được tạo điều kiện để đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm thực tiễn ứng dụng công nghệ cao trong quốc phòng và phục kinh tế quốc dân.
– Có cơ hội được đi học tập đào tạo trong và ngoài nước.
– Môi trường làm việc thân thiện, thách thức, thú vị.
– Có cơ hội phát triển bản thân.
– Năm có 15 tháng lương.
– Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội, thưởng các ngày lễ, tết, nghỉ mát.
Cộng tác viên tester
Địa điểm:
Hà Nội
Mức Lương:
8-12 triệu
Số lượng:
100
Hạn nộp HS:
21/12/2016
Trung tâm Teca Soft&Tech cần tuyển 100 Chuyên viên, Cộng tác viên phát triển phần mềm, kiểm khử Java, C#, C/C++, vhdl, Sharepoint Lập trình trên Windows application, Web application..
– Sử dụng ngôn ngữ C#, Java, JavaScript, C/C++, VHDL, Android, IOS.
– Lập trình điều khiển tự động hóa, điện tử nhúng.
– Lập trình các ứng dụng di động.
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu chung
– Có kiến thức về cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, MSQL.
– Có tư duy logic tốt và tinh thần trách nhiệm với công việc cao.
– Có khả năng làm việc nhóm tốt cũng như độc lập giải quyết vấn đề.
Yêu cầu lập trình Java
– Có kiến thức về lập trình JAVA: Hibernate, Spring, Struts, ZK, Vaadin, …
– Có kiến thức về HTML, css, Javascript, jQuery.
Yêu cầu lập trình .NET
– Có kỹ năng tham gia phát triển các dự án .NET trên nền C#.
– Có kiến thức về Sharepoint
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu an toàn thông tin
– Kỹ năng phát triển phần mềm trên Linux
– Kiến thức cơ bản về bảo mật, an toàn thông tin.
– Có khả năng sử dụng ngôn ngữ: Java, C/C++, Javascript, Android, IOS
Kiểm thử
– Có kỹ năng viết Testcase, kiểm thử.
Quyền lợi
– Được tham gia BHXH theo quy định.
– Đầy đủ cơ chế chính sách theo quy định của nhà nước.
– Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp, nhiều cơ hội hợp tác và làm việc với các công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới.
– Được tạo điều kiện để đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm thực tiễn ứng dụng công nghệ cao trong quốc phòng và phục kinh tế quốc dân.
– Có cơ hội được đi học tập đào tạo trong và ngoài nước.
– Môi trường làm việc thân thiện, thách thức, thú vị.
– Có cơ hội phát triển bản thân.
– Năm có 15 tháng lương.
– Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội, thưởng các ngày lễ, tết, nghỉ mát.
Cộng tác viên tester
Địa điểm:
Hà Nội
Mức Lương:
8-12 triệu
Số lượng:
100
Hạn nộp HS:
21/12/2016
Trung tâm Teca Soft&Tech cần tuyển 100 Chuyên viên, Cộng tác viên phát triển phần mềm, kiểm khử Java, C#, C/C++, vhdl, Sharepoint Lập trình trên Windows application, Web application..
– Sử dụng ngôn ngữ C#, Java, JavaScript, C/C++, VHDL, Android, IOS.
– Lập trình điều khiển tự động hóa, điện tử nhúng.
– Lập trình các ứng dụng di động.
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu chung
– Có kiến thức về cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, MSQL.
– Có tư duy logic tốt và tinh thần trách nhiệm với công việc cao.
– Có khả năng làm việc nhóm tốt cũng như độc lập giải quyết vấn đề.
Yêu cầu lập trình Java
– Có kiến thức về lập trình JAVA: Hibernate, Spring, Struts, ZK, Vaadin, …
– Có kiến thức về HTML, css, Javascript, jQuery.
Yêu cầu lập trình .NET
– Có kỹ năng tham gia phát triển các dự án .NET trên nền C#.
– Có kiến thức về Sharepoint
– Lập trình UX/UI sử dụng -HTML5/css3.
– Lập trình UX/UI sử dụng Jquery.
Yêu cầu an toàn thông tin
– Kỹ năng phát triển phần mềm trên Linux
– Kiến thức cơ bản về bảo mật, an toàn thông tin.
– Có khả năng sử dụng ngôn ngữ: Java, C/C++, Javascript, Android, IOS
Kiểm thử
– Có kỹ năng viết Testcase, kiểm thử.
Quyền lợi
– Được tham gia BHXH theo quy định.
– Đầy đủ cơ chế chính sách theo quy định của nhà nước.
– Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp, nhiều cơ hội hợp tác và làm việc với các công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới.
– Được tạo điều kiện để đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm thực tiễn ứng dụng công nghệ cao trong quốc phòng và phục kinh tế quốc dân.
– Có cơ hội được đi học tập đào tạo trong và ngoài nước.
– Môi trường làm việc thân thiện, thách thức, thú vị.
– Có cơ hội phát triển bản thân.
– Năm có 15 tháng lương.
– Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội, thưởng các ngày lễ, tết, nghỉ mát.