Tecapro

Văn phòng đại diện tại CH LB Nga

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CHLB NGA

Địa chỉ: Smoinaya 24, Room 1708 Moscow, Russia.

Điện thoại: (007) 095 935 8341