Tecapro

Xí nghiệp Vật liệu và Thiết bị công nghiệp

Tên giao dịch: XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU - THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 18A Cộng Hòa - phường 12 - quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

Điện  thoại: 08 3 842 8873             Fax: 08 3 842 8874

Giám đốc: Bùi Anh Tuấn