Tecapro

Xí nghiệp xây dựng công trình

Tên giao dịch: XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Địa chỉ: 18A Cộng Hòa - phường 12 - quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 6 296 6855              Fax: 08 6 296 6855

Giám đốc: Hoàng Kim Quang